Wat gebeurt er in geval een wedstrijd wordt stopgezet of geannuleerd?

In het geval van afbreken van een evenement, worden alle weddenschappen die zijn beslist voor het afbreken, en die ongeacht toekomstige gebeurtenissen niet meer kunnen veranderen, beslist aan de hand van het vastgestelde resultaat. Alle overige weddenschappen worden uitsluitend afgehandeld, als binnen 36 uur een officiële uitslag wordt aangekondigd. Zo niet, dan worden ze ongeldig verklaard.
 
Als de datum van een evenement dat nog niet gestart is minder dan 3 volle dagen wordt vervroegd of uitgesteld ten opzichte van de officiële starttijd, zoals die door de gezagdragende organisatie naar buiten is gebracht, blijven alle weddenschappen geldig, zelfs als de nieuwe starttijd meer dan 36 uur na/voor de originele schematijd plaatsvindt. Als een evenement dat nog niet gestart is meer dan een volle week wordt vervroegd of uitgesteld, of als het officiële resultaat van een evenement dat al is gestart niet binnen 36 uur kan worden bepaald, dan worden de weddenschappen ongeldig verklaard.